Home » กิจกรรม » วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ร่วมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รูปแบบคลิปสั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ร่วมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รูปแบบคลิปสั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...