Home » ประชาสัมพันธ์ » วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...