Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับเงินรางวัล 6000 บาท โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครที่ปรึกษา

วันที่19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับเงินรางวัล 6000 บาท โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครที่ปรึกษา

  • วันที่19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับเงินรางวัล 6000 บาท โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครที่ปรึกษา

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...