Home » กิจกรรม » วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...