Home » กิจกรรม » วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ของ ศ.อ.บ.ต “สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล ผู้อำนวยการส่วนการผลิตและประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. คณะวิทยากร ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ของ ศ.อ.บ.ต “สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล ผู้อำนวยการส่วนการผลิตและประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. คณะวิทยากร ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ของ ศ.อ.บ.ต “สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล ผู้อำนวยการส่วนการผลิตและประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. คณะวิทยากร  ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...