Home » กิจกรรม » วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...