Home » กิจกรรม » วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...