Home » กิจกรรม » วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMTE ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMTE ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...