Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุ ได้แก่ครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และครูวชิรา อังโชติพันธุ์

วันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุ ได้แก่ครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และครูวชิรา อังโชติพันธุ์

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...