Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ ณ บริเวณหน้าเสาธง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ ณ บริเวณหน้าเสาธง

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล