Home » กิจกรรม » วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...