Home » กิจกรรม » วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล