Home » กิจกรรม » วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...