Home » กิจกรรม » วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดสอบธรรมศึกษา​ แม่กองธรรมสนามหลวง​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดสอบธรรมศึกษา​ แม่กองธรรมสนามหลวง​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดสอบธรรมศึกษา​ แม่กองธรรมศึกษาสนามหลวง​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...