Home » กิจกรรม » วันที่ 28-29 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมโครงการนักข่าว นักพูด ดีเจ (เยาวชนคนรุ่นใหม่) โดยสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท สตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา (นักข่าว/ดีเจ  มืออาชีพ คุณก็ทำได้)

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมโครงการนักข่าว นักพูด ดีเจ (เยาวชนคนรุ่นใหม่) โดยสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท สตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา (นักข่าว/ดีเจ  มืออาชีพ คุณก็ทำได้)

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...