Home » กิจกรรม » วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และ ครูวชิรา อังโชติพันธุ์

วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และ ครูวชิรา อังโชติพันธุ์

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...