Home » กิจกรรม » วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีครูศิรินันท์ ชำนาญดง เป็นครูผู้ฝึกสอน

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...