Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...