Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล