Home » กิจกรรม » วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติมาพบ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบรมแกนนำ STW to be number one ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติมาพบ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบรมแกนนำ STW to be number one ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล