Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ เรียนสตูลวิทยาดี๊ดี มีความสุข และโต้คารม มัธยมศึกษา ญัตติ เรียนสายสามัญดีกว่าสายอาชีพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ เรียนสตูลวิทยาดี๊ดี มีความสุข และโต้คารม มัธยมศึกษา ญัตติ เรียนสายสามัญดีกว่าสายอาชีพ

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...