Home » กิจกรรม » วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...