Home » กิจกรรม » วันที่ 22-25 ธันวาคม 2560 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ม.5/1และ ม.6/1 ปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2560 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ม.5/1และ ม.6/1 ปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...