Home » กิจกรรม » วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา รุ่น3 ศึกษาดูงาน ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา รุ่น3 ศึกษาดูงาน ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

  • วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา รุ่น3 ศึกษาดูงาน ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี
x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...