Home » กิจกรรม » วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจามแนวพระราชดำริ กอ.รมน

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจามแนวพระราชดำริ กอ.รมน

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...