Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ (SMART) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม Science Math English Fun Camp for Smart Program Students ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ 2/8 ณ คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Khum Sai-Ngam Hotel & Resort) จังหวัดสงขลา

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ (SMART) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม Science Math English Fun Camp for Smart Program Students ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ 2/8 ณ คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Khum Sai-Ngam Hotel & Resort) จังหวัดสงขลา

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...