Home » กิจกรรม » วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...