Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยรับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยรับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...