Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...