Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 14 ธ.ค. 60 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมสาธารณะโยชน์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดตรัง

วันที่ 14 ธ.ค. 60 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมสาธารณะโยชน์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดตรัง

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...