Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...