Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 12 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตูลวิทยาจัดแสดงละครเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตูลวิทยาจัดแสดงละครเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...