Home » ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 10 กันยายน 2560 แขวงการทางสตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กับ ทช 

วันที่ 10 กันยายน 2560 แขวงการทางสตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กับ ทช 

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล