ข่าวสาร
Home » ประชาสัมพันธ์ » รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ”บ้านเราดี๊ดี มีแต่สันติสุข”

รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ”บ้านเราดี๊ดี มีแต่สันติสุข”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลากรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยจัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ”บ้านเราดี๊ดี มีแต่สันติสุข” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนจากการประกวดสุนทรพจน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากแต่ละจังหวัด มาร่วมประกวด ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีนักเรียน จาก 4 โรงเรียน จากจังหวัดสงขลาและสตูล ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย
ผลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ”บ้านเราดี๊ดี มีแต่สันติสุข” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สำหรับ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์และโรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

FacebookTwitter ...