Home » ประชาสัมพันธ์ » ยินดีกับนางสาวนภากาญจน์ สันโด นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระดับดีมาก ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในการประกวดเรียงความ เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย” เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

ยินดีกับนางสาวนภากาญจน์ สันโด นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระดับดีมาก ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในการประกวดเรียงความ เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย” เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

ยินดีกับนางสาวนภากาญจน์ สันโด นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระดับดีมาก ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในการประกวดเรียงความ เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย” เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...