Home » ประชาสัมพันธ์ » ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนสตูลวิทยาชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ ในการประกวดเรียงความในงานกิจกรรมสัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนสตูลวิทยาชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ ในการประกวดเรียงความในงานกิจกรรมสัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนสตูลวิทยาชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ ในการประกวดเรียงความในงานกิจกรรมสัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล