Home » ประชาสัมพันธ์ » พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...