Home » ประชาสัมพันธ์ » ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ รับมอบเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ รับมอบเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ รับมอบเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานโครงการ เป็นผู้มอบ

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...