Home » กิจกรรม » ผลการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ผลการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

โครงการนิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองสตูล ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูลวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 “นคราแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล (รูป folder ที่ 15)

  • ชนะเลิศกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • ชนะเลิศกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • ชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมอ่านบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...