Home » ประชาสัมพันธ์ » ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

โรงเรียนสตูลวิทยาได้มีกาจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...