Home » ประชาสัมพันธ์ » ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขนานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขนานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยาโดยนายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ รับโล่เกียรเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร

  • ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
  • เลขนานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...