ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์  เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ครองในครั้ง โดยได้กล่าวชี้แจงทำความเข้าในระบบการดูแลนักเรียนที่เริ่มมาปฏิบัติสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน, การตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน, การตรวจสารเสพติดต่างๆในนักเรียนและได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับข่าวที่มีความรุนแรง  พฤติกรรมเรียนแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยขอให้ผู้ปกครองทุกท่านกำกับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของบุตรหลานให้อยู๋ในกรอบอันสมควร

 

x

Check Also

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนสตูลวิทยา ค่าย 1 รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการค่ายโอล ...