Home » กิจกรรม » นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

  • วันที่ 18 -20 มีนาคม 2560 โดยครูนายูลา ดาเลาะ นำนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 โดยมีการแข่งขันทดสอบชุดโปรแกรม Microsoft Office เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งบนเวทีระดับโลก
x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...