Home » กิจกรรม » นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านฉลุง ต.เจ๊ะบิลัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ให้ความรู้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านฉลุง ต.เจ๊ะบิลัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ให้ความรู้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านฉลุง ต.เจ๊ะบิลัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ให้ความรู้

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...