Home » กิจกรรม » นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 18 ก.ย 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...