Home » กิจกรรม » “ต้นไม้ของพ่อ””เรารักพ่อ”

“ต้นไม้ของพ่อ””เรารักพ่อ”

       วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ”“ เรารักพ่อ“ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายอรุณ โต๊ะหวันหลง นักเรียน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกันเขียนข้อความแทนใจ/คำปฏิญาณ ที่จะทำความดีลงริบบิ้นสีเหลืองพร้อมผูกติดกับต้นไม้เป็นเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ)

x

Check Also

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ...