Home » ประชาสัมพันธ์ » ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม

ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม

  • ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธาน จัดขึ้น ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
    • ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและบรรยายธรรมกลุ่มสังคมศึกษา ฯ เมื่อวันที่26 มกราคม60 ณ วัดชนาธิปเฉลิม
    • รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม
x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...