Home » ประชาสัมพันธ์ » ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม

ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม

  • ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธาน จัดขึ้น ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
    • ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและบรรยายธรรมกลุ่มสังคมศึกษา ฯ เมื่อวันที่26 มกราคม60 ณ วัดชนาธิปเฉลิม
    • รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม
x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...