Home » กิจกรรม » ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

  • วันที่12 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล