ข่าวสาร
Home » ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สพฐ.)

คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สพฐ.)

คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สพฐ.)

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

โดยโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

คลิก link เพื่อดูรูปภาพ

https://goo.gl/photos/mdZm673fUMcXf7Zz9

https://goo.gl/photos/ZCueMwFu4iUZ17Co7

https://goo.gl/photos/yepVRG8mXhDhhskz5

 

 

x

Check Also

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครื่อข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านหัวหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

FacebookTwitter ...