ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ kid จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ฟื้นฟูป่ชายเลน บ้านหัวทาง อ.เมือง สตูล

กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ kid จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ฟื้นฟูป่ชายเลน บ้านหัวทาง อ.เมือง สตูล

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561
โครงการ ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ โดย STW TO BE NUMBER ONE(โรงเรียนสตูลวิทยา)ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา ได้ จัดกิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ kid จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ฟื้นฟูป่ชายเลน บ้านหัวทาง อ.เมือง สตูล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงการฝึกให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ด้วยการเป็นจิตอาสา

x

Check Also

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

FacebookTwitter ...