Home » กิจกรรม » กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

       วันที่ 30 พฤศจิกายน  – 1 ธันวาคม  2562 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงแรมเซาเทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...