Home » กิจกรรม » กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

เวลา 8.30 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และ นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และ สังฆบูชา  ณ วัดพิทักษ์คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...